somber

Weet je, soms zie je alleen maar de sombere dingen. Dat kan. Het leven IS ook niet altijd mooi en leuk en vrolijk. Dat hele “positief denken” helpt niet tegen ziekte, verval, dood, ongeluk en verdriet. En hoezeer ik er ook in geloof dat je soms je houding kunt veranderen, en dat er altijd lichtstralen van hoop te vinden zijn, dat neemt niet weg dat de gebrokenheid er ook is. Die hoort niet bij het leven zoals het bedoeld is. Zoals de dood niet bij het leven hoort. Maar weet je, ook achter al die somberheid is er de belofte: eens komt alles goed. De lente is daar steeds weer een herinnering aan.

 

kijk
naast de oude dorpskerk
onder eeuwenoude stammen
achter graven van oudsher
klatert het voorjaar