‘Knowing yourself is the source of all wisdom’

1 Reactie

happinezz mei 2015Het thema van de nieuwe Happinez is ‘Jezelf zijn’, met als ondertitel ‘Knowing yourself is the source of all wisdom’. Het is een mooi blad, met  prachtige foto’s in heldere kleuren.

Jezelf kennen in de bron van alle wijsheid. Vanuit de mij bekende psychologie kan ik hierin ver meegaan.

Al die lagen en rollen die je om jezelf heen hebt gebouwd, kunnen je danig in de weg zitten bij bijvoorbeeld het ervaren van geluk en bij het ontwikkelen van jezelf (nu moet je je afvragen of het vinden van geluk sowieso wel een levensdoel moet zijn – dat denk ik niet – maar los daarvan is het prettig om wel regelmatig vreugde of geluk te ervaren).

Over het ontwikkelen van jezelf valt wel een en ander te zeggen. Vaak denken we dat die term slaat op het opklimmen op een ladder. Een ladder van carrière of van succes, van serene wijsheid of van zelfverzekerdheid. Maar het woord ont-wikkelen duidt iets anders aan: de wikkels er af halen. Als bij een breekbaar cadeau dat in diverse lagen vloeipapier is verpakt. Je wikkelt er steeds een laagje af, tot je uiteindelijk ziet wat het is: een kostbaar geschenk. Zo kun je, door het afleggen van je valse zelfs (al die rollen die je hebt aangeleerd) terecht komen bij je ware zelf: een kostbaar geschenk!

Het kind dat je was vóórdat je besef kreeg van alles wat er van je verwacht of geëist werd. Het meisje of jongetje dat onbevangen en verwonderd de wereld in keek vóórdat je beschadigd werd door anderen of door het leven zelf.

Het afwikkelen van al die lagen kan eng zijn, moeilijk. Je gaat je kwetsbaar voelen. Het zijn copingmechanismes die nodig waren – en hoe weet je dat het veilig is om ze los te laten? In mijn overtuiging dat dit een proces mag zijn, sta ik gelukkig niet alleen. Dus: prachtig thema, in dit nummer. Jezelf leren kennen, jezelf zijn.

Twee aanvullende overwegingen echter.

Een kostbaar geschenk noemde ik het, je ware zelf, het kind dat je was. Een geschenk wordt je gegeven – daar is een gevende ander bij betrokken. Sterker nog, dít geschenk is door de gever zelf gemaakt. Gever en maker is één en dezelfde persoon. Ik geloof niet dat dit het universum is of een innerlijke kracht, ik geloof in een persoon gever, maker, God (die het leven voortbrengt en behoedt en daarmee mannelijk en vrouwelijk in zich verenigt). Het ont-wikkelen van je ware zelf is pas echt vol rijkdom als deze gever en maker daarbij betrokken wordt.

Als tweede roept het ont-wikkelen bij mij altijd het beeld van een mummie op. Als in een stripboek, zo’n plaatje met van die halfloshangende windsels. Eng, vreemd. Wat als je ware zelf zo vastzit in windsels of zó dood is of lijkt, dat je dit helemaal niet kúnt: zelf die wikkels er af halen, ont-wikkelen? Waar blijf je dan met je zelf leren kennen, met je bouwen op innerlijke kracht? Een nieuwe associatie dringt zich bijna tegelijkertijd op: een dode die in doeken was gewikkeld en (waarschijnlijk) van buitenaf werd ont-wikkeld. Die mens werd tot leven gewekt en kon vervolgens zelf zijn gezichtsdoek oprollen en gaan wandelen. Ik zie graag voor me hoe God met liefdevolle hand de wikkels van zijn kind afhaalde, vroeg in de ochtend. Van buitenaf, met kracht en liefde die oneindig veel groter is dan menselijke kracht. Dan wordt het ‘ware zelf’, zoals de gever dat gemaakt heeft, tot leven gewekt. Dan vindt herstel plaats van al die sporen en wonden waardoor al die lagen en rollen nodig waren. Kom tot leven!

Dus ja, enigszins aangepast kan ik er in meegaan: ‘knowing yourself is a source of all wisdom’, maar niet meer dan ‘een bron’, of eigenlijk een middel. Gelukkig is er een echte bron die dieper gaat dan jezelf en rijker is dan dat. De gever en maker van dat kostbare geschenk, die je wil helpen je zelf te leren kennen. Die gever en maker kennen is de bron van alle wijsheid.